En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Ds 2017:55
Arbetsmarknadsdepartementet

En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Ds 2017:55

9500

95 kr

Här föreslås en ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sex till sju. Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.
Teckna stående order på Ds från Arbetsmarknadsdepartementet!
Produktdetaljer: