En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna. Prop. 2014/15:125
Socialdepartementet

En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna. Prop. 2014/15:125

10800

108 kr (exkl. moms)

Lämnar förslag till förändringar i inkomstpensionens regelverk, som syftar till att ge en jämnare och mer aktuell utveckling för utbetalade inkomstpensioner utan att öka risken för finansiell instabilitet, samtidigt som beräkningarna blir enklare och mer transparenta. Förslaget bidrar till att minska variationerna i pensionernas årliga förändring.