En inkluderande kulturskola på egen grund. SOU 2016:69.
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

En inkluderande kulturskola på egen grund. SOU 2016:69.

Betänkande från Kulturutredningen

29700

297 kr (exkl. moms)

En inkluderande kulturskola på egen grund. SOU 2016:69.

En inkluderande kulturskola på egen grund. SOU 2016:69.

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 300
 • Utgiven: 2016
 • ISBN/Best.nr: 978-913824512-5
 • Ämnen: Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Föreslår bl.a. annat att nationella mål för den kommunala kulturskolan ska införas och ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas.

Utredningen presenterar nationella mål som vägledande för den kommunala kulturskolan samt ett antal sammanlänkade förslag. Efter tre år bör en utvärdering genomföras för att ta reda på vilken verkan förslagen har haft på barns och ungas tillgång till en inkluderande kulturskola på egen grund.

En kommunal kulturskola ska:
 • ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck i första hand i grupp,
 • bedrivas på barns och ungas fria tid,
 • präglas av hög kvalitet och en konstnärlig och genremässig bredd med verksamhet inom tre eller flera konstuttryck,
 • tillämpa en pedagogik som utgår från barnets egna erfarenheter och intressen,
 • ge barn och unga goda förutsättningar att ha inflytande på verksamhetens utformning och innehåll,
 • ha en hög andel pedagogiskt och konstnärligt utbildad personal,
 • verka i för verksamheten anpassade lokaler med ändamålsenlig utrustning,
 • aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i dess verksamhet, och
 • arbeta i bred samverkan och bedriva en utåtriktad verksamhet gentemot det övriga samhället.

För att följa och stödja det kommunala arbetet utifrån dessa mål föreslår utredningen att ett nationellt kulturskolecentrum inrättas med ansvar för bl.a. nationell uppföljning och statistik.

Särskild utredare: Monica Lindgren

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!