En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad. SOU 2016:45.
Finansdepartementet

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad. SOU 2016:45.

47400

474 kr (exkl. moms)

En av utredningens huvuduppgifter har varit att föreslå ändringar i de näringsrättsliga bestämmelserna som bedöms kunna stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera det svenska fondregelverket. De övriga två huvuduppgifterna var att föreslå åtgärder för att dels förbättra informationsgivningen och jämförbarheten kring hur fondförvaltare integrerar hållbarhetsaspekter i sin förvaltning, dels tydliggöra skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder för investerare.Utredningen föreslår bland annat:
  • Nya och skärpta informationskrav.
  • En ny lag om associationsrättsliga fonder.
  • Ytterligare förenklings- och konkurrensfrämjande åtgärder.
Särskild utredare: Ann-Christine Lindeblad.
Köp utredningen och ta del av de kompletta förslagen!Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: