En gymnasieutbildning för alla. SOU 2016:77. Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. DEL 1 & DEL 2.
Utbildningsdepartementet

En gymnasieutbildning för alla. SOU 2016:77. Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. DEL 1 & DEL 2.

55300

553 kr (exkl. moms)

Författare:
Helén Ängmo
Föreslår åtgärder för at alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.Man föreslår många och varierande åtgärder och menar att förslag om åtgärder kan göras utifrån flera olika ambitionsnivåer. En utgångspunkt har varit att förslagen ska vara angelägna, viktiga för utveckling och samtidigt hanterbara för gymnasieskolan.Inriktning på utredningens förslag:
  • En helhetssyn på utbildningens upplägg betonas, t.ex. genom förslag som rör ämnesbetyg och stöd
  • Möjligheterna för elever som inte når målen att gå längre tid i gymnasieskolan ska förbättras
  • Elevers rätt till högskolebehörighet på yrkesprogram utan aktiva val stärks och eleverna erbjuds även möjlighet till särskild behörighet, samtidigt som yrkesinnehållet värnas
  • Antalet inriktningar på nationella program minskas och vissa program och intriktningar breddas. Ett visst närmande mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program behövs.
Särskild utredare: Helén Ängmo
Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: