En gränsöverskridande mediepolitik. SOU 2016:80. För upplysning, engagemang och ansvar
 • Offentlig rätt
 • Kultur
 • Offentlig förvaltning

En gränsöverskridande mediepolitik. SOU 2016:80. För upplysning, engagemang och ansvar

Slutbetänkande från Medieutredningen

47400

474 kr (exkl. moms)

En gränsöverskridande mediepolitik. SOU 2016:80. För upplysning, engagemang och ansvar

En gränsöverskridande mediepolitik. SOU 2016:80. För upplysning, engagemang och ansvar

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 538
 • Utgiven: 2016
 • Serie: SOU 2016:080
 • ISBN/Best.nr: 978-913824524-8
 • Ämnen: Kultur, Offentlig förvaltning

Om publikationen

Redovisar i detta slutbetänkande en analys av den svenska mediemarknaden samt utredningens förslag, bedömningar och övriga slutsatser om framtidens mediepolitiska verktyg. Utredningen föreslår bland annat ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier.

Medieutredningen redovisar i detta slutbetänkande en analys av den svenska mediemarknaden, med tyngdvikt lagd vid de medier som i hög utsträckning producerar och levererar oberoende nyhetsrapportering till medborgarna. Därutöver redovisas utredningens förslag, bedömningar och övriga slutsatser om innehållet i den mediepolitiskaverktygslådan.

Utredningen ser behovet av en bredare och tyngre mediepolitisk ansats och presenterar den struktur somslutbetänkandet bygger på. Åtgärderna har indelats i två kategorier:
 • detaljerade förslag med författningsändringar samt
 • mer långsiktiga visionära tankar som kräver vidare utredning och beredning.
  En ny era kräver nya verktyg. En mediepolitik för framtiden medverkar till att designa ett medielandskap och en demokrati som främjar upplysning, engagemang och ansvarstagande.

  Särskild utredare: Anette Novak.
  Särskild utredare: Anette Novak

  Köp utredningen och ta del av samtliga förslag!

  Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!