En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. SOU 2017:77
Finansdepartementet

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. SOU 2017:77

Delbetänkande från Kommunutredningen

22000

220 kr (exkl. moms)

Utredningen konstaterar att den kommunala lokaliseringsprincipen inte innebär något absolut hinder mot kommunal avtalssamverkan. Samtidigt innebär lokaliseringsprincipen en tydlig rättslig begränsning. Om nyttan inte anses proportionerlig mot åtgärden är den inte rättsligt tillåten. Den rättsliga osäkerheten kring vilka åtgärder som är förenliga med lokaliseringsprincipen kan innebära att kommuner och landsting avstår från samverkan som skulle kunna bidra till en effektivare och kvalitativt bättre verksamhet.

Utredningen konstaterar att det finns en utbredd efterfrågan av vidgade möjligheter till kommunal avtalssamverkan. Behovet är brett, men gäller framför allt möjligheten att utnyttja den kompetens som finns hos anställda i andra kommuner. Områden som lyfts fram är bl.a. specialisttjänster som innefattar myndighetsutövning, IT och digitalisering samt administration.

Vidare går utredningen igenom frågor som avtalssamverkan kan påverka:
  • Betydelse för demokratin
  • Konkurrenspolitiska effekter
  • Förhållandet till upphandlingslagstiftningen mm.

Särskild utredare: Niklas Karlsson

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 293
  • Utgiven: 2017
  • Serie: SOU 2017:077
  • ISBN/Best.nr: 978-913824679-5
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning