En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4. Prop. 2016/17:46
Utbildningsdepartementet

En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4. Prop. 2016/17:46

7600

76 kr (exkl. moms)

Innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att det i skollagen införs ett bemyndigande för regeringen att besluta om en försöksverksamhet med betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.