En förbättrad varumärkesrätt inom EU
Justitiedepartementet

En förbättrad varumärkesrätt inom EU

8000

80 kr (exkl. moms)

Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina varor och tjänster och därigenom få och behålla kunder. Varumärken har fått en allt mer avgörande roll för ett företags möjligheter att nå framgång och många varumärken har betydande ekonomiska värden.En särskild utredare ska ta ställning till vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya regler som sannolikt kommer att antas inom kort (slutförhandlingar pågår inom EU som syftar till att reformera och modernisera varumärkesregleringen).
Produktdetaljer: