En fondstruktur för innovation och tillväxt. SOU 2015:64.
 • Hans Rydstad
 • kapital
 • medelstora företag
 • N 2015:02
 • småföretag
 • startkapital
 • ägarkapital

En fondstruktur för innovation och tillväxt. SOU 2015:64.

Betänkande från utredningen Statliga finansieringsinsatser

24000

240 kr (exkl. moms)

En fondstruktur för innovation och tillväxt. SOU 2015:64.

En fondstruktur för innovation och tillväxt. SOU 2015:64.

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 132
 • Utgiven: 2015
 • Serie: SOU 2015:064
 • ISBN/Best.nr: 978-913824320-6
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning

Om boken

Det huvudsakliga uppdraget har varit att ge förslag på hur de statliga finansieringsinsatserna bör förändras för att bättre möta de finansieringsbehov som små och medelstora företag har och som den privata marknaden inte tillgodoser.

Fokus i utredningen har lagts på finansiering av företag och projekt där potentialen är stor för tillväxt men där risknivån också är högre och kapitalbehoven större. Innovativa företag med betydande teknikinnehåll i olika faser av tillväxt faller inom denna kategori. När det gäller lånekapital är målgruppen bredare men kopplad till tillväxt.

Utredningen har analyserat i vilka delar av kapitalförsörjningskedjan som det krävs marknadskompletterande insatser. Allmänt sett har Sverige ur internationell synpunkt ett gott läge när det gäller företagens finansiering och tillgången på kapital.

Slutsatsen är dock att det behövs förstärkt finansieringsstöd i mycket tidiga faser i form av bidrag, lån och ägarkapital. Därutöver behövs det finansieringsinsatser i kapitalintervallet 5–50 miljoner kronor. Det behövs också åtgärder för att förbättra tillgången till lånekapital till små och medelstora företag.
Särskild utredare: Hans Rydstad

Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!