En enkel till framtiden? SOU 2013:83
Näringsdepartementet

En enkel till framtiden? SOU 2013:83

44700

447 kr (exkl. moms)

En översyn av järnvägens organisation, med syfte att ta fram förslag till förbättringar som gör att järnvägssystemet på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Utifrån en funktionell beskrivning av järnvägssystemet redogör utredningen för:
  • fördelningen av ansvar och uppgifter,
  • beskriva utvecklingen av järnvägens organisation sedan 1988, inklusive motiv för beslut och förklaring av begrepp,
  • kartlägga EU-rätten på järnvägsområdet och utrymmet för nationella beslut om järnvägens organisation,
  • inventera och redogöra för potentiella förbättringsområden.
Särskild utredare: Gunnar Alexandersson Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!