En effektivare kommunal räddningstjänst. SOU 2018:54
  • Offentlig rätt

En effektivare kommunal räddningstjänst. SOU 2018:54

Betänkande från 2017 års räddningstjänstutredning (Ju 2017:05)

22000

220 kr (exkl. moms)

En effektivare kommunal räddningstjänst. SOU 2018:54

En effektivare kommunal räddningstjänst. SOU 2018:54

Om publikationen

Olyckor är ett samhällsproblem som medför mänskligt lidande, miljöpåverkan och stora samhällsekonomiska förluster. Varje år omkommer 3 000 personer i olyckor, varav 100 personer i bränder. Samhällskostnaderna för olyckor uppgår till cirka 60 miljarder kronor årligen.

Utredningen föreslår att kommunerna får en utökad skyldighet att samverka med varandra för att effektivare kunna genomföra omfattande räddningsinsatser, till exempel vid större skogsbränder. Man föreslår också att kommunerna ska ha tillgång till en ständigt bemannad funktion för effektivare övergripande räddningsledning i hela landet. Det föreslås vidare att MSB ska ges en förtydligad uppgift när det gäller att kunna tillhandahålla nationella stödresurser, till exempel stabs- och ledningsstöd eller utrustning för skogsbrandbekämpning vid pågående omfattande räddningsinsatser.

Särskild utredare: Jan-Åke Björklund

Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!