.
En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet. Ds 2019:9
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet. Ds 2019:9

Från enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete

9700

97 kr (exkl. moms)

En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet. Ds 2019:9

En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet. Ds 2019:9

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 95
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824938-3
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Dömda personer med en stark anknytning till ett annat land ska i största möjliga utsträckning verkställa svenska domar på frihetsberövande påföljder i det landet. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter att ha försatts på fri fot. I de fall det kan konstateras att en straffverkställighet bör överföras till ett annat land, ska handläggningen i Sverige vara snabb och effektiv.

I Ds:n föreslås ett krav på skyndsam handläggning av denna typ av ärenden, såväl hos Kriminalvården som i de allmänna domstolarna. Motsvarande skyndsamhetskrav ska gälla vid handläggningen när en utländsk dom på frihetsberövande påföljd ska verkställas i Sverige. Vidare föreslås ytterligare regler som syftar till att påskynda processen efter det att ett beslut har meddelats om att en svensk dom ska verkställas i ett annat land.I Ds:n lämnas också förslag till lagändringar angående regeringens tillkännagivande av vissa internationella överenskommelser.