En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet. Ds 2019:9
Justitiedepartementet

En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet. Ds 2019:9

Från enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete

9700

97 kr (exkl. moms)

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.

Utkommer i maj/juni.
Produktdetaljer: