En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet. Ds 2019:9
Justitiedepartementet

En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet. Ds 2019:9

9700

97 kr (exkl. moms)

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.

Utkommer i maj/juni.