En effektivare flytträtt av försäkringssparande. Prop. 2018/19:124
Finansdepartementet

En effektivare flytträtt av försäkringssparande. Prop. 2018/19:124

16000

160 kr (exkl. moms)

Förslag för att ge bättre möjligheter att kunna påverka utfallet av pensionen och annat försäkringssparande.

Det ska bli tydligare regler för försäkringsföretagens uttag av avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar, förslås i propositionen. Det ska också bli möjligt att flytta hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar till en annan pensionsförsäkring utan några beskattningskonsekvenser.

Syftet med lagändringarna är att de ska effektivisera möjligheterna att återköpa och flytta sparandet i livförsäkringar. Det ger bättre möjligheter att kunna påverka utfallet av pensionen och annat försäkringssparande.