En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen
Kulturdepartementet

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Vidare ska utredaren se över tillsynsansvaret över diskrimineringslagen när det gäller verksamhet enligt skollagen (2010:800).

Utredaren ska bl.a.
 • överväga om nuvarande bestämmelser i diskrimineringslagen om tillsyn vad gäller aktiva åtgärder är ändamålsenligaför en effektiv efterlevnad av bestämmelserna och
 • vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad efterlevnad,
 • analysera hur tillsynen över bestämmelserna i diskrimineringslagen när det gäller det skollagsregleradeområdet i sin helhet kan flyttas till Statens skolinspektion, och
 • lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 6
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Dir. 2018:099
 • ISBN/Best.nr: 68718-099
 • Ämnen: Arbetsliv, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen, Utbildning & Forskning