.
En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår. SOU 2014:13
  • Offentlig rätt
  • Skola och utbildning

En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår. SOU 2014:13

Betänkande från Digitaliseringskommissionen

24000

240 kr (exkl. moms)

En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår. SOU 2014:13

En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår. SOU 2014:13

  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 235
  • Utgiven: 2014
  • ISBN/Best.nr: 978-913824081-6
  • Ämnen: Offentlig rätt, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Redovisar en genomgång av internationella index och dess beståndsdelar, samt Sveriges position i dessa internationella jämförelser. Vidare ger vi en bild av utvecklingen inom den digitala agendans samtliga 22 sakområden.

Den bilden baseras på ett antal nyckelindikatorer som har valts ut för varje sakområde. Vidare redovisas också resultatet av uppföljningen av de insatser som regeringen presenterade i den digitala agendan. Inom ramen för genomförandet av den digitala agendan har länsstyrelser, landsting och samverkansorgan inbjudits att ingå ett regionalt signatärskap genom att skriva under en frivillig avsiktsförklaring. Signatärskapet innebär att länen ska verka för att ta fram regionala digitala agendor. I delbetänkandet presenteras en genomgång av hur det arbetet fortskrider.

Dessutom uppmärksammas särskilt ett av den digitala agendans sakområden: Skola och undervisning. Utredningen presenterar en fördjupad lägesgenomgång och ett antal förslag som på olika sätt syftar till att öka de digitala inslagen i den svenska grund- och gymnasieskolans undervisning.
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!