.
En bok i folkrätt

En bok i folkrätt

Per Sevastik, Katrin Nyman Metcalf, Olle Mårsäter, Sia Spiliopoulou Åkermark
Produkt-id: 4335390687276
ID: 266E4AF27449C73385258199002768AC

571 kr (exkl. moms)

En bok i folkrätt

En bok i folkrätt

Om boken

En bok i folkrätt redogör på ett överskådligt sätt för folkrättens karaktär och spelregler. Boken innehåller en rad exempel från den världspolitiska scenen. Här finns kapitel som behandlar folkrättens doktrin, källor, subjekt och internationella organisationer. Vidare följer kapitel om vilka folkrättsliga regler som gäller för statsansvar, immunitet, erkännandefrågor och statssuccession. I boken diskuteras också vilka regler som gäller under krig och fred, om mänskliga rättigheter, migrations och flyktingrätt, internationell miljörätt samt andra aktuella folkrättsliga frågor. Författarna redogör både för uttalanden om gällande rätt och för uttalanden om rätten såsom man önskar se den utformad för framtiden. En bok i folkrätt vänder sig till en bred läsekrets som studenter, yrkesverksamma och andra med intresse för ämnet.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139203889.jpg", "type"=>"print", "product_id"=>"266E4AF27449C73385258199002768AC", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"266E4AF27449C73385258199002768AC", "verkid"=>"266E4AF27449C73385258199002767E41", "subject_areas"=>["Straffrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0376", "id"=>"13D4975303BD55BAC12575430052F935", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Per", "lastname"=>"Sevastik"}, {"contact_id"=>"0279", "id"=>"076D9D0A2759C820C125754300532BA5", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Katrin", "lastname"=>"Nyman Metcalf"}, {"contact_id"=>"0542", "id"=>"2D7536E2EF7DB9EFC125754300533B20", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Olle", "lastname"=>"Mårsäter"}, {"contact_id"=>"1174", "id"=>"8DE2CEDAD2DCEA2FC125754300533FC2", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Sia", "lastname"=>"Spiliopoulou Åkermark"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"24", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"408", "size"=>"379", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2009", "show_stock"=>"No", "publicerat_datum"=>"2009-05-28", "publicerat_timestamp"=>1243468800}