.
En arvsfond i takt med tiden. SOU 2018:70. En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt

En arvsfond i takt med tiden. SOU 2018:70. En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden

Betänkande från 2017 års arvsfondsutredning (S 2017:06)

55000

550 kr (exkl. moms)

En arvsfond i takt med tiden. SOU 2018:70. En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden

En arvsfond i takt med tiden. SOU 2018:70. En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 426
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824856-0
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Har sett över och analyserat vissa frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet. Meningen med översynen har varit att se till att Allmänna arvsfondens medel används till det de är avsedda för och att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket är lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt.

Utredningen har bland annat föreslagit:
 • hur ett villkor kan utformas som ser till att endast organisationer som i sin verksamhet respekterar demokratiska värderingar kan få stöd
 • har också analyserat kriterierna för stöd,
 • övervägt frågor om arvsavstående och
 • sett över vissa administrativa frågor

Särskild utredare: Göran Lundahl

Köp ditt eget exemplar och ta del av de kompletta förslagen!