.
En anpassning till dataskyddsförordningen. Ds 2017:26
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

En anpassning till dataskyddsförordningen. Ds 2017:26

Kreditupplysningslagen och några andra författningar

9500

95 kr (exkl. moms)

En anpassning till dataskyddsförordningen. Ds 2017:26

En anpassning till dataskyddsförordningen. Ds 2017:26

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 172
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824640-5
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Dataskyddsförordningen kommer att stärka skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade och förväntas få konsekvenser för företag, myndigheter och organisationer som hanterar personuppgifter. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen. Flera författningar på familjerättens och den allmänna förmögenhetsrättens områden berörs av dataskyddsförordningen.

Den författning som berörs i störst utsträckning är kreditupplysningslagen. Ds:n innehåller förslag till anpassningar av den lagen i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade. Vidare föreslås att behandling av bland annat genetiska och biometriska uppgifter förbjuds i kreditupplysningsverksamhet samt även överväganden om huruvida kreditupplysningslagens tillsyns- och sanktionsbestämmelser är förenliga med dataskyddsförordningen.

Köp Ds:n för att ta del av kompletta analyser och förslag!
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!