En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Prop. 2017/18:133
Miljö- och energidepartementet

En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Prop. 2017/18:133

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag för att anpassa lagstiftningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning. Lagförslagen innebär i huvudsak att hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) tas bort eller ersätts av hänvisningar till EU:s dataskyddsförordning samt att kompletterande upplysningar införs i vissa bestämmelser, att lydelsen av vissa rubriker ändras och att en överklagandehänvisning tas bort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.
Produktdetaljer: