En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Ds 2017:54
Miljö- och energidepartementet

En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Ds 2017:54

9500

95 kr (exkl. moms)

Dataskyddsförordningen förväntas få konsekvenser för företag, myndigheter och organisationer som hanterar personuppgifter och kommer att stärka skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade.

Dataskyddsutredningen har i sitt betänkande, Ny dataskyddslag, Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39), bl.a. föreslagit att personuppgiftslagen (1998:2004) och personuppgiftsförordningen (1998:1191) ska upphävas och att kompletterande bestämmelser av generell karaktär ska samlas i en ny övergripande lag och förordning.
Teckna stående order på Ds från Miljö - och energidepartementet!
Tryckt upplaga: