.
En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Ds 2017:54
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt

En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Ds 2017:54

9500

95 kr (exkl. moms)

En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Ds 2017:54

En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Ds 2017:54

  • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 158
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824699-3
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Dataskyddsförordningen förväntas få konsekvenser för företag, myndigheter och organisationer som hanterar personuppgifter och kommer att stärka skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade.

Dataskyddsutredningen har i sitt betänkande, Ny dataskyddslag, Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39), bl.a. föreslagit att personuppgiftslagen (1998:2004) och personuppgiftsförordningen (1998:1191) ska upphävas och att kompletterande bestämmelser av generell karaktär ska samlas i en ny övergripande lag och förordning.
Teckna stående order på Ds från Miljö - och energidepartementet!