.
En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde. Ds 2017:28
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde. Ds 2017:28

9500

95 kr (exkl. moms)

En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde. Ds 2017:28

En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde. Ds 2017:28

  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 224
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824646-7
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) som ersätter dataskyddsdirektivet (95/46/EG) ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Det innebär att den svenska regleringen om behandling av personuppgifter måste anpassas efter EU:s nya dataskyddsreform.

I Ds:n redogörs för de konsekvenser som dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Näringsdepartementets verksamhetsområde och de författningsändringar som bedöms nödvändiga med anledning av dataskyddsförordningen och personuppgiftslagens (1998:204) och personuppgiftsförordningens (1998:1191)upphävande. Uppdraget omfattar att se över de s.k. registerförfattningarna eller annan sektorsspecifik reglering om behandling av personuppgifter som tillhör verksamhetsområdet.

En utgångspunkt för anpassningen av författningarna har varit att den personuppgiftsbehandling som är tillåten i dag ska kunna fortsätta om det finns förutsättningar för sådan behandling i dataskyddsförordningen.Utredare: Ulrika Geijer

Köp Ds:n för att ta del av kompletta analyser och förslag!
Teckna stående order på Ds från Näringsdepartementet!