.
En anpassning av bestämmelser om kontroll av livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning. Ds 2018:41

En anpassning av bestämmelser om kontroll av livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning. Ds 2018:41

9500

95 kr (exkl. moms)

En anpassning av bestämmelser om kontroll av livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning. Ds 2018:41

En anpassning av bestämmelser om kontroll av livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning. Ds 2018:41

  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 712
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824883-6
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt

Om publikationen

I Ds:n föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel m.m.

För senare utgiven relaterad publikation, se länk längre ned.