En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor. SOU 2020:42
Utbildningsdepartementet

En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor. SOU 2020:42

Delbetänkande från Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)

18400

184 kr (exkl. moms)

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Dagens regler om placering av elever i särskild undervisningsgrupp bör behållas oförändrade.
  • En kommun vid vissa grundskoleenheter ska få begränsa utbildningen till att avse elever i behov av särskilt stöd (resursskola).
  • Skolverket, i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, ska få i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp.
  • Den tid som övergångsbestämmelserna om undantag från krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna och specialskolan bör förlängas till utgången av juni år 2028.

Särskild utredare: Tommy Lagergren

Köp ditt eget exemplar och ta del av alla detaljerna!

Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.