En andra och en annan chans - ett komvux i tiden. SOU 2018:71
  • Utbildning & Forskning

En andra och en annan chans - ett komvux i tiden. SOU 2018:71

Slutbetänkande från Komvuxutredningen (U 2017:01)

55000

550 kr (exkl. moms)

En andra och en annan chans - ett komvux i tiden. SOU 2018:71

En andra och en annan chans - ett komvux i tiden. SOU 2018:71

Om boken

Bland förslagen:
  • Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier.
  • Urvalsreglerna till komvux på gymnasial nivå ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som automatiskt ska ha förtur vid urval, utan individer med störst behov av utbildningen.
  • Gymnasieskolans sex studieförberedande program slås ihop inom komvux till tre bredare studieområden och gymnasiearbetet ersätts av ett bredare komvuxarbete. 
  • En del lärosäten bör erbjuda en profilering mot komvux i sin lärarutbildning samtidigt som möjligheterna till kompetensutveckling för professionen ska stärkas.
  • Särvux blir en del av komvux och byter namn till särskild utbildning.
  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning ges ökade möjligheter till fortsatt utbildning efter särvux.
  • Betygsrätt införs som ett krav för att enskilda anordnare ska få bedriva vuxenutbildning på entreprenad. Villkoren för betygsrätt för utbildning motsvarande komvux skärps, så att de överensstämmer med kraven på i komvux.
  • Betygsskalan för grundläggande komvux, sfi och grundläggande särvux förenklas.

Särskild utredare: Roger Mörtvik

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!