En ändamålsenlig reglering för biobanker
Socialdepartementet

En ändamålsenlig reglering för biobanker

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material, s.k. vävnadsprover, och information om proverna i biobanker. Syftet med utredningen är bl.a. att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens behov.

Biobankslagen tillkom för att, med respekt för den enskilda människans integritet, reglera hanteringen av humanbiologiskt material som tagits från framför allt patienter inom hälso- och sjukvården.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 39
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Dir. 2016:041
  • ISBN/Best.nr: 68716-041
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning