En ändamålsenlig kommunal redovisning
Finansdepartementet

En ändamålsenlig kommunal redovisning

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Syftet med redovisningen är att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting. Utgångspunkten ska bl.a. vara att de redovisningsprinciper som är vikt för kommuner och landsting särskilt beaktas, dvs att redovisningslagstiftningen även fortsättningsvis är anpassad till den kommunala särarten.
Produktdetaljer: