Elevskyddshandledningen
Norstedts Ordbok

Elevskyddshandledningen

33300

333 kr

Helt ny och omarbetad version av Elevskyddshandledningen. Innehåller allt som elevskyddsombudet behöver: tydliga uppgifter, pedagogiska instruktioner och kloka tips. Medföljande CD-skiva med praktiska mallar för skyddsronder och enkätundersökningar, allt för att göra elevskyddsombudens arbete så tydligt och enkelt som möjligt.Innehåll: Elevskyddsombudets roll och verksamhet, fysisk och psykosocial arbetsmiljö och en kort genomgång av arbetsmiljöbestämmelserna.Boken ges ut i samarbete med Sveriges Elevråds Centralorganisation, SECO, en samarbetsorganisation för elevråd på gymnasiet och övre grundskolan.

Produktdetaljer: