.
Elevhälsan i den nya skollagen
 • Offentlig rätt
 • Hälsa och sjukvård
 • Skola och utbildning
 • Förvaltningsrätt
 • Hälso och sjukvård
 • Utbildning

Elevhälsan i den nya skollagen

Lars-Åke Johnsson

Handbok för skolans personal

0
Elevhälsan i den nya skollagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 3
 • Utgiven: 2019
 • Ämnen: Offentlig rätt, Hälsa och sjukvård, Skola och utbildning
 • Taggar: Förvaltningsrätt, Hälso och sjukvård, Utbildning
 • Författare: Lars-Åke Johnsson

Om boken

Elevhälsan är en verksamhet som måste finnas i flertalet skolformer, och vars centrala uppgift är att stödja elevernas utveckling mot målen för utbildningen, men också erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. Det betyder att elevhälsan ska hjälpa till med att se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling.I elevhälsan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer och personal med specialpedagogisk kompetens. För att klara detta uppdrag krävs samverkan mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamheten. Det här verket riktar sig till dig som måste överblicka och tillämpa de många bestämmelser i skollagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen som reglerar denna viktiga samverkan.I denna tredje upplaga har beaktats de omfattande ändringar och tillägg som riksdagen under senare år beslutat om i framför allt skollagen men också i lagar på hälso- och sjukvårdens område.Bland de många aktuella frågor som behandlas här kan nämnas– bedömning av elevs kunskapsutveckling– utredning av elevs frånvaro– tidiga stödinsatser med extra anpassningar– uppföljning av sådan anpassningar– utbildning för nyanlända elever– den nya klagomålshanteringen– den nya förvaltningslagen i skolans verksamhet