Elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser
Utbildningsdepartementet

Elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå hur utbildningen för nyanlända elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.
Tryckt upplaga: