Elektroniskt underskrivna handlingar
Riksarkivet

Elektroniskt underskrivna handlingar

11000

110 kr (exkl. moms)

I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar.

Här presenteras också vad som gäller för andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas e-tjänster.

Teckna stående order på Riksarkivets rapportserie
Produktdetaljer: