.
Elektronisk signering
  • Förmögenhetsrätt

Elektronisk signering

Jon Kihlman

En antologi

0
Elektronisk signering
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Elektroniska informationsbärare låter oss hantera skriftlig information på ett mer rationellt sätt än tidigare. Idag kan vi inte bara lagra digitala kopior av de ”riktiga” dokumenten – dvs. pappersoriginalen – utan även skapa digitala original. Uppfattningen att en rättshandling inte är ”på riktigt” om den inte uttrycks på papper och skrivs under med penna är dock ett hinder mot denna utveckling. Elektronisk signering – En antologi syftar till att tydliggöra att en sådan uppfattning nästan alltid är en missuppfattning.Elektronisk signering – En antologi har skrivits av framstående advokater, domare, rättsvetenskapsmän och andra sakkunniga. Den behandlar bl.a. · om elektroniskt signerade avtal och andra rättshandlingar är giltiga· vilket värde elektroniskt signerade dokument har som bevisning i en rättsprocess· om det är straffbart att förfalska ett elektroniskt dokument· digitalisering av bolagsdokumentation· möjligheten att skapa elektroniska värdepapper.Författarna förklarar inom sina specialområden dels huruvida antagna problem överhuvudtaget finns (vilket de oftast inte gör), dels hur de problem som faktiskt förekommer bör hanteras.