Elektronisk övervakning av kontaktförbud. Ds 2017:1
Justitiedepartementet

Elektronisk övervakning av kontaktförbud. Ds 2017:1

9500

95 kr (exkl. moms)

Utredaren har haft i uppdrag att se över regelverket om elektronisk övervakning av kontaktförbud och bedöma om det finns behov av att använda fotboja i fler situationer än vad som medges i dag. Föreslår ökade möjligheter att använda fotboja vid kontaktförbud.Det finns flera olika typer av kontaktförbud, bland annat :
  • kontaktförbud,
  • utvidgat kontaktförbud och
  • särskilt utvidgat kontaktförbud.
I dag är det endast särskilt utvidgade kontaktförbud som kan förenas med villkor om elektronisk övervakning. Denna möjlighet har dock använts i mycket liten utsträckning. I Ds:n föreslås att elektronisk övervakning ska kunna användas även vid utvidgade kontaktförbud, under förutsättning att den som avses med ett beslut tidigare har överträtt ett kontaktförbud. Det föreslås också att den längsta möjliga förbudstiden för kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning blir ett år i stället för dagens sex månader. Dessutom presenteras förslag på en skärpning av straffskalan när det gäller överträdelser av kontaktförbud som villkorats med elektronisk övervakning. Den som överträder ett sådant kontaktförbud ska inte längre kunna dömas till böter.
Utredare: Per LindqvistTeckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!