Elektronisk dokumenthantering
  • Kommunikation & IT
  • Offentlig förvaltning

Elektronisk dokumenthantering

- en rättslig problemorientering

10460

105 kr (exkl. moms)

Elektronisk dokumenthantering

Elektronisk dokumenthantering

Om publikationen

Översikt över det rättsliga läget när det gäller elektronisk dokumenthantering. Skriften har utarbetats i samarbete med advokatbyrån Lagerlöf & Leman.

Teckna stående order på Riksarkivets rapportserie