Elektronisk dokumenthantering
  • ADB
  • arkivbildning
  • arkivering
  • datasäkerhet
  • dokumentation
  • förteckningar
  • informationssystem
  • informationsteknik

Elektronisk dokumenthantering

- en rättslig problemorientering

10460

105 kr (exkl. moms)

Elektronisk dokumenthantering

Elektronisk dokumenthantering

Om boken

Översikt över det rättsliga läget när det gäller elektronisk dokumenthantering. Skriften har utarbetats i samarbete med advokatbyrån Lagerlöf & Leman.

Teckna stående order på Riksarkivets rapportserie