Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterina, å andra sidan. Del 1 - 3. Prop. 2016/17:210
Utrikesdepartementet

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterina, å andra sidan. Del 1 - 3. Prop. 2016/17:210

168500

1,685 kr (exkl. moms)

Här förselås att riksdagen godkänner det ekonmiska partnerskapssavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å den andra sidan. Förhandlingarna om ett ekonomiskt partnerskap inleddes i juni 2002 och avslutatdes i juli 2014. Avtalet fokuserar på reducering eller i vissa fall eliminering av tullar och kvoter för varuhandel.
Produktdetaljer: