Ekonomiskt bistånd kvartal 1-2, år 2009
Socialdepartementet

Ekonomiskt bistånd kvartal 1-2, år 2009

9600

96 kr

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under andra kvartalet år 2009. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik.

Skriften är ett kompendium.
Produktdetaljer: