.
Ekonomiska sanktioner mot terrorism. SOU 2018:27
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Ekonomiska sanktioner mot terrorism. SOU 2018:27

Betänkande från 2015 års sanktionslagsutredning

18000

180 kr (exkl. moms)

Ekonomiska sanktioner mot terrorism. SOU 2018:27

Ekonomiska sanktioner mot terrorism. SOU 2018:27

 • Utgivare: Utrikesdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 194
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824783-9
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Analyserar behovet av åtgärder och eventuella lagändringar för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till de folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolution 1267 m.fl. vilka alla gäller åtgärder mot terrorism och finansiering av terrorism. Analyserar också behovet av lagändringar för att Sverige ska uppfylla de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer.

FN:s säkerhetsråd har med bindande verkan för medlemsstaterna infört två sanktionsregimer vars syfte är att bekämpa och motverka terrorism. Den ena riktar sig mot Isil (Daesh, IS) och al-Qaida och den andra mot terrorism i allmänhet, den s.k. 1373-regimen.

Bland utredningens förslag:
 • en ny bestämmelse om interimistiska beslut i lagen om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen)
 • en ny lag om frysning av tillgångar

Utredningen menar att när det gäller brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet innebär den föreslagna lagstiftningen ytterligare ett instrument i kampen mot terrorism.

Särskild utredare: Magnus Göransson

Köp ditt eget exemplar för att ta del av utredningens analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Utrikesdepartementet!