Ekonomiska konsekvenser av ett svenskt medlemskap i EG/EU
Utrikesdepartementet

Ekonomiska konsekvenser av ett svenskt medlemskap i EG/EU

8000

80 kr (exkl. moms)

Rapporten tar bl.a. upp samhällsekonomiskt viktiga skillnader mellan EES-avtalet och ett EG-medlemskap.

Ingår i UD:s serie av s.k. grönböcker.