Ekonomiska beräkningar och bedömningar
Statens folkhälsoinstitut

Ekonomiska beräkningar och bedömningar

8500

85 kr

Rapporten ger en fördjupad kunskap och information om de ekonomiska beräkningarna och bedömningarna i Folkhälsopolitisk rapport 2010. Här presenteras:• samhällsekonomiska kostnader för ohälsa• statsfinansiella kostnader för rekommenderade åtgärder• bedömningar av kostnadseffektivitet för några av de rekommenderade åtgärderna.Rapporten vänder sig till regeringen och till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå som får ett underlag för att göra prioriteringar för framtidens folkhälsa. Rapporten är en av 21 underlagsrapporter för ”Folkhälsopolitisk rapport 2010".

Produktdetaljer: