.
Ekonomisk brottslighet
 • Övrigt
 • Straffrätt
 • Socialrätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Rättsväsendet
 • Ordning och säkerhet
 • Sociala frågor
 • Samhällsplanering

Ekonomisk brottslighet

Kriminalpolitik, brottsutveckling och brottsbekämpning från1980-talet till idag

39800

398 kr (exkl. moms)

Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet

Lagerstatus: Tillfälligt slut

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Brottsförebyggande rådet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 74
 • Utgiven: 2023
 • Serie: Brå Rapport 2023
 • ISBN/Best.nr: 978-918859961-2
 • Ämnen: Övrigt, Straffrätt, Socialrätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Rättsväsendet, Ordning och säkerhet, Sociala frågor, Samhällsplanering

Om publikationen

Trustoraffären, Fermenta, La Reine-härvan och nu senast Falcon Funds och Allra
Bolagsnamn som alla förknippas med allvarliga ekobrott. I denna kunskapsöversikt får vi följa utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten sedan 1980-talet. Samtidigt fördjupas bilden genom att även den kriminalpolitiska utvecklingen analyseras, där den ekonomiska brottsligheten tidvis legat överst på den politiska dagordningen. Brottsutveckling och kriminalpolitik har satt sina spår i brottsbekämpning och kontrollsystem. Ytterligare ett tema är myndigheternas utveckling och näringslivets självreglerande åtgärder.

Kunskapsöversikten vänder sig i första hand till brottsbekämpande myndigheter, myndigheter med tillsyns- och kontrollfunktioner, konkursförvaltare, revisorer, säkerhetspersonal inom näringslivet, medier och andra aktörer med ett intresse i frågan. Rapporten kan även användas som introduktion till nyanställda, vid internutbildning och som kurslitteratur.

I den här kunskapsöversikten ger Lars Korsell, jurist och docent i krimonologi, forsknings- och utredningsråd på BRÅ, sin bild av ekobrotten över tid. Utgångspunkten är 1970-talet. Till sin hjälp har han samtalat med en rad experter för manusgranskning och annat stöd såsom tex. Anna Karin Hansen, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, Stefan Lundberg, brottsförebyggande handläggare vid Nationellt bedrägericentrum, Anna Sjöquist-Högberg, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, Henrik Lundin, strategisk ekorevisor vid Ekobrottsmyndigheten och Madelene Gripenklinga, brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten. Rapporten har granskats av professor em. Sven-Åke Lindgren vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och av professor em. Per Ole Johansen vid Institutt for kriminologi og rettssosiologi vid Oslo universitet. Författaren står själv för rapportens inriktning och utform­ning, liksom för de bedömningar och synpunkter som presenteras.