.
Ekologisk kompensation. SOU 2017:34 Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Ekologisk kompensation. SOU 2017:34 Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses

Betänkande från Utredningen om ekologisk kompensation

55000

550 kr (exkl. moms)

Ekologisk kompensation. SOU 2017:34 Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses

Ekologisk kompensation. SOU 2017:34 Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses

 • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 529
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824600-9
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar:

Om publikationen

Med ekologisk kompensation avser utredningen gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden. Gottgörelsen kan ske genom att den som orsakat skada tillför nya värden eller säksäkerställer befintliga värden som annars skulle riskera att gå förlorade.

Utredningens förslag:
 • Utveckla befintlig lagstiftning genom ändringar i miljöbalken, PBL och annan lagstiftning.
 • Införa försöksverksamhet av kompensationspooler, som förmedlar värdeskapande insatser för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Öka kunskapen om och användandet av ekologisk kompensation genom praktiska vägledningar och stimulering av såväl frivilliga som obligatoriska kompensationsåtgärder.

Utredningens förslag avseende ekologisk kompensation syftar till att bidra till att behovet av bygg- och infrastrukturprojekt tillgodoses, samtidigt som nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster motverkas.

Särskild utredare: Håkan Wåhlstedt
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!