EG och den regionala utvecklingen i Sverige
Finansdepartementet

EG och den regionala utvecklingen i Sverige

Bilaga 5 till Långtidsutredningen 1992.

9400

94 kr (exkl. moms)

I rapporten redovisas en systematisk genomgång av hur de fyra friheterna -- frihet för varor, tjänster, kapital och personer -- förväntas påverka den regionala utvecklingen i Sverige. De direkta effekterna är begränsade i förhållande till andra faktorers betydelse. De indirekta effekterna -- av en minskad politisk handlingsfrihet och krav på fortsatt harmonisering -- kan däremot bli betydande.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 113
  • Utgiven: 1992
  • ISBN/Best.nr: 91-38-10955-7
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv