EG och den regionala utvecklingen i Sverige
Finansdepartementet

EG och den regionala utvecklingen i Sverige

9400

94 kr

I rapporten redovisas en systematisk genomgång av hur de fyra friheterna -- frihet för varor, tjänster, kapital och personer -- förväntas påverka den regionala utvecklingen i Sverige. De direkta effekterna är begränsade i förhållande till andra faktorers betydelse. De indirekta effekterna -- av en minskad politisk handlingsfrihet och krav på fortsatt harmonisering -- kan däremot bli betydande.

Produktdetaljer: