.
Efterarv
  • Familjerätt

Efterarv

Anders Eriksson

Komplikationer vid slutlig fördelning av kvarlåtenskap

60700

607 kr (exkl. moms)

Efterarv

Efterarv

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Den kvarlåtenskap som någon lämnar efter sig vid sin död ska enligt arvsrätten fördelas på dennes arvingar och/eller testamentstagare. Ibland förekommer det att en arvtagare eller testamentstagare först ska få kvarlåtenskapen men att den därefter, vid denne arvinges eller testamentstagares död, ska tillfalla någon annan. Den som slutligen ska få arvet brukar då benämnas efterarvinge eller sekundosuccessor och det arv som tillfaller denne brukar kallas efterarv.

Reglerna om efterarv är i sig ganska komplicerade och innehåller dessutom ett antal otydligheter. I boken behandlas detta utförligt och tydliggörs genom exempel. Efterarvsreglerna kan också i förening med andra regler i arvslagstiftningen leda till mycket krångliga arvssituationer. I boken behandlas sådana komplicerade fall.

Boken vänder sig främst till personer som arbetar med arvs- och testamentsrättsliga frågor på t.ex. domstolar, advokatbyråer, banker, försäkringsbolag, socialkontor, bouppteckningsbyråer och liknande. Den bör också kunna användas vid utbildning för sådana arbetsuppgifter.