Effektivt, tydligt och träffsäkert. SOU 2019:3. Det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

Effektivt, tydligt och träffsäkert. SOU 2019:3. Det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad

Slutbetänkande från Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03)

59300

593 kr (exkl. moms)

Effektivt, tydligt och träffsäkert. SOU 2019:3. Det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad

Effektivt, tydligt och träffsäkert. SOU 2019:3. Det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 910
 • Utgiven: 2019
 • Serie: SOU 2019:003
 • ISBN/Best.nr: 978-913824895-9
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningens förslag och bedömningar innebär sammanfattningsvis:
 • Arbetsförmedlingen får en ny förordning med instruktion och den befintliga instruktionen upphävs.
 • Arbetsförmedlingen ges ett uttryckligt uppdrag att bedöma enskildas ställning på arbetsmarknaden, i syfte att uppnå en mer träffsäker och behovsbaserad arbetsmarknadspolitik.
 • Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag sänks kontinuerligt för att öka drivkraften mot effektivisering genom automatisering och digitalisering.
 • Arbetsförmedlingen får i uppdrag att erbjuda ett enhetligt och utförarneutralt utbud av arbetsmarknadstjänster, som ska tillhandahållas på det samhällsekonomiskt mest effektiva sättet och där interna och externa utförare behandlas likvärdigt.
 • Reguljär utbildning ska användas i större utsträckning.
 • En regelöversyn av arbetslöshetsersättningar föreslås med syftet att uppnå en effektiv och rättssäker kontroll, där antingen Arbetsförmedlingen eller a-kassorna ges kontrollansvaret.
 • En ny nationell myndighet med ett samlat ansvar för kompetensförsörjningspolitiken inrättas. Förslaget innebär att verksamheter överförs från befintliga berörda myndigheter.
 • En mer kostnadseffektiv verksamhet bedöms möjliggöra årliga besparingar om minst 1,5 miljarder kronor från och med det år förslagen genomförs.

Utredningen bedömer att namnet Arbetsmarknadsmyndigheten på ett tydligare och mer övergripande sätt sammanfattar myndighetens ansvarsområden i jämförelse med det nuvarande.

Särskild utredare: Cecilia Fahlberg Pihlgren
För information om de direktiv som utredningen arbetat utifrån, se längre ned.