Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
Justitiedepartementet

Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Syftet är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

Utredaren ska även analysera och ta ställning till vissa ändringar och förtydliganden som Säkerhetspolisen har föreslagit av bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97) och som är viktiga för myndighetens arbete med ärenden om utlänningar som har bedömts utgöra ett säkerhetshot. Utredaren ska därutöverbedöma hur kontrollen av personer som ansetts utgöra ett säkerhetshot kan förstärkas, till exempel genom elektronisk övervakning. Utredaren ska föreslå nödvändiga författningsändringar i de olika regelverken.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 18
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2018:089
  • ISBN/Best.nr: 68718-089
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Straffrätt & Rättsväsen