.
Effektivare energianvändning. SOU 2017:99
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Effektivare energianvändning. SOU 2017:99

Betänkande från Utredningen om energisparlån

22000

220 kr (exkl. moms)

Effektivare energianvändning. SOU 2017:99

Effektivare energianvändning. SOU 2017:99

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 388
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824721-1
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar:

Om publikationen

Reder ut förutsättningarna inklusive det samhällsekonomiska motivet för att införa statliga energisparlån i Sverige. Syftet är att få till stånd en ökad energieffektivisering i bebyggelsen. Utredaren analyserar också behovet av ett statligt finansierat energisparlån i Sverige och beaktar budgetlagens bestämmelser om statlig kredit-och garantigivning.

Vidare analyseras:
 • bebyggelsens potential för energieffektivisering,
 • energipolitiska målsättningar och styrmedel

Utredningens analyser har lett till att den har stannat för att särskilja och utförligare beskriva sex alternativa möjligheter till statliga stimulanser för energieffektiviserande åtgärder i det svenska bostads- och fastighetsbeståndet:
 • Ett statligt lån, där staten svarar för såväl upplåning som utlåning
 • Ett statligt lån av tysk modell
 • En statlig kreditgaranti utan subventionsinslag
 • En statlig kreditgaranti med energisparstöd
 • Ett energisparstöd med sedvanlig finansiering på kreditmarknaden
 • Alternativa utformningar av ROT-avdraget

Särskild utredare: Göran Enander

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!