Effektivare energianvändning. SOU 2017:99
Näringsdepartementet

Effektivare energianvändning. SOU 2017:99

22000

220 kr

Reder ut förutsättningarna inklusive det samhällsekonomiska motivet för att införa statliga energisparlån i Sverige. Syftet är att få till stånd en ökad energieffektivisering i bebyggelsen. Utredaren analyserar också behovet av ett statligt finansierat energisparlån i Sverige och beaktar budgetlagens bestämmelser om statlig kredit-och garantigivning.Vidare analyseras:
  • bebyggelsens potential för energieffektivisering,
  • energipolitiska målsättningar och styrmedel
Utredningens analyser har lett till att den har stannat för att särskilja och utförligare beskriva sex alternativa möjligheter till statliga stimulanser för energieffektiviserande åtgärder i det svenska bostads- och fastighetsbeståndet:
  • Ett statligt lån, där staten svarar för såväl upplåning som utlåning
  • Ett statligt lån av tysk modell
  • En statlig kreditgaranti utan subventionsinslag
  • En statlig kreditgaranti med energisparstöd
  • Ett energisparstöd med sedvanlig finansiering på kreditmarknaden
  • Alternativa utformningar av ROT-avdraget
Särskild utredare: Göran EnanderKöp utredningen och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: