Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster
Utbildningsdepartementet

Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar samt den offentliga sektorns användning av tolkar. Utredaren ska även lämna förslag på ett flexibelt, rättsäkert och effektivt system för att samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster ska tillgodoses.
Tryckt upplaga: