Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning
Näringsdepartementet

Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

8000

80 kr

En särskild utredare ska analysera och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. Utredaren ska, med utgångspunkt i de nationella digitala tjänsterna Mina meddelanden och Svensk e-legitimation, analysera tjänsterna och lämna förslag till utformning av:
  • organisering och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjänsterna,
  • åtgärder och incitament för att uppnå en ökad användning av de nationella digitala tjänsterna, och
  • samverkan mellan offentlig och privat sektor i tillhandahållandet av de nationella digitala tjänsterna.
Produktdetaljer: